Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1981/82

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marcela Bielovičová
2. Ivan Brandt
3. Jaroslav Buno
4. Emil Danihel
5. Ladislav Dudás
6. František Gencs
7. Peter Gróf
8. Jozef Košičár
9. Stanislav Levický
10. Peter Ludvigh
11. Marián Mikula
12. Peter Mikuš
13. Ivan Minárik
14. Mária Novotná
15. Július Pásztor
16. Miroslav Rybár
17. Alexander Rymarenko
18. Albín Sasák
19. Ľudovít Sidó
20. Peter Šelinger
21. Vladimír Vrábel
22. Silvester Zemes

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk