Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1982/83

Triedny profesor: Ing. Milada Michaláčová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Bartalský
2. Jana Bařinová
3. Ladislav Bátory
4. Rudolf Caboň
5. Ivan Csölle
6. Peter Ďuroši
7. Stanislav Facák
8. Pavol Frič
9. Peter Hradský
10. Milan Jakubec
11. Peter Juran
12. Vladimír Kabaňa
13. Peter Karácsonyi
14. Roman Král
15. Jozef Mader
16. Juraj Matich
17. Jozef Mikovič
18. Igor Molnár
19. Miloš Nádasdi
20. Ivo Nemčič
21. Peter Pápay
22. Peter Pokorný
23. Jozef Popelka
24. Ján Rusnák
25. Róbert Szöcs
26. Juraj Šebeňa
27. Boris Šimonič
28. Juraj Šitina
29. Vladimír Špaček
30. Elemír Ušák
31. Vladimír Valko
32. Miroslav Vallo

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk