Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5a

Školský rok: 1982/83

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Stanislav Andel
2. Ján Baláž
3. František Čaputa
4. Eva Eliašová
5. Karol Chromek
6. Daniel Jankovič
7. Ladislav Kovács
8. František Krajčirovič
9. Tibor Nagy
10. Ladislav Ondriaš
11. Miloš Orešanský
12. Jozef Pečiva
13. Jozef Sedláčik
14. Karel Skácel

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk