Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1982/83

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ladislav Czajlik
2. Ivan Fraštacký
3. Tibor Friebert
4. Tibor Holan
5. Anna Hováthová
6. Róbert Janč
7. Gabriela Ježovičová
8. František Kleberc
9. Ján Kovács
10. Ján Kucej
11. Klára Lešková
12. Július Lipták
13. Tibor Meszáros
14. Gustáv Poropatick
15. Jozef Sedlák
16. Miroslav Ševčík
17. Anna Tóthová
18. Pavol Zvalo

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk