Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1982/83

Triedny profesor: Ing. Irma Uheríková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Kovár
2. Martin Leskovský
3. Ján Macek
4. Milan Mader
5. Lýdia Mihálová
6. Jozef Milošovič
7. Rudolf Mislovič
8. Ľuboslav Pajer
9. Alžbeta Putišková
10. Kristián Straka
11. Rudolf Ševčík
12. Juraj Török
13. Ivan Vizváry
14. Jozef Vladovický
15. Anna Zálesňáková

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk