svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1982/83

Triedny profesor: Ing. Irma Uheríková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Kovár
2. Martin Leskovský
3. Ján Macek
4. Milan Mader
5. Lýdia Mihálová
6. Jozef Milošovič
7. Rudolf Mislovič
8. Ľuboslav Pajer
9. Alžbeta Putišková
10. Kristián Straka
11. Rudolf Ševčík
12. Juraj Török
13. Ivan Vizváry
14. Jozef Vladovický
15. Anna Zálesňáková