svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5a

Školský rok: 1983/84

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Čuboň
2. Štefan Dubček
3. Stanislav Fuksa
4. Vladimír Helenin
5. Peter Hramický
6. Daniel Hrančo
7. Ján Jasenovec
8. Miroslav Kamenický
9. Ján Lančarič
10. Eva Miháliková
11. Peter Mosný
12. Miroslav Pfliegler
13. Štefan Príkopský
14. Alena Speváková
15. Vladimír Svetlík
16. Peter Vaculovič
17. Marta Vodilová