Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1983/84

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marián Anguš
2. Daniela Beňová
3. Zoltán Bíró
4. Ladislav Gunda
5. Michal Juhaščin
6. Emília Jurkovičová
7. Jozef Kovaľ
8. Ladislav Kubicsek
9. Vladimír Kurina
10. Rudolf Takáč
11. Milan Taraba
12. Vlastimil Tomášik

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk