Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1984/85

Triedny profesor: Ing. František Kupkovič

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Vladimír Bartoš
2. Anabella Blechová
3. Peter Brezovský
4. Igor Ďurček
5. Attila Gergely
6. Marcel Halmo
7. Jana Haštová
8. Milan Hrúz
9. Jana Ješková
10. Mária Kmetíková
11. Daniel Kolena
12. Eduard Kopec
13. Miloš Krchlík
14. Róbert Leučéš
15. Alena Lukáčová
16. Andrej Marušinec
17. René Mezey
18. Blažej Mózes
19. Ivan Múčka
20. Jana Opačitá
21. Martin Polák
22. Miroslav Popluhár
23. Peter Sýkora
24. Tibor Szüllö
25. Radovan Ščepán
26. Ivo Šmidt
27. Pavol Špánik
28. Vladimír Tomaníček
29. Róbert Vavró
30. Ľubomír Vlček
31. Igor Voronkov
32. Tatiana Zaťková
33. Pavel Zodl
34. Igor Zrubec

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk