Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1984/85

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ivan Bányi
2. Slavomír Barlík
3. Igor Brusnický
4. Helena Cserepesová
5. Ladislav Derzsi
6. Boris Dobák
7. Igor Dobák
8. Peter Farkaš
9. Celestín Hollý
10. Stanislav Kajanovič
11. Eva Krafčišinová
12. Anna Majerníková
13. Dana Marenčíková
14. Vojtech Páleník
15. Miloš Sabol
16. Emanuel Slezák
17. Alžbeta Sobeková
18. Ladislav Szabó
19. Miroslav Uherčík
20. Pavol Vlačiky
21. Helena Vlčková
22. Ján Vlník
23. Eva Zúriková

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk