Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1985/86

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Samar Awadová
2. Ĺuba Bajcarová
3. Ján Barcaj
4. Robert Barčák
5. Tibor Bittera
6. Tibor Cabadaj
7. Jozef Damašek
8. Anton Ďurďovič
9. Peter Forró
10. Anna Gabrielová
11. Mária Gašparovýchová
12. Vladimír Gregor
13. Robert Gürtler
14. Peter Hudec
15. Roland Chreňo
16. Katarína Ivaničová
17. Günter Kaschný
18. Eva Koniarová
19. Juraj Kováč
20. Roman Lenčéš
21. Patrícia Lenqyelová
22. Iveta Mišíková
23. Ĺudovít Olgyay
24. Robert Saga
25. Jozef Suchovský
26. Milan Škabla
27. Peter Tarmóczy
28. Roman Turanský
29. Ladislav Túry
30. Ivan Zákutný
31. Vladimír Zátroch
32. Peter Zubek

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk