svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1985/86

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ernest Buday
2. Ĺudovít Bugár
3. štefan Csöllei
4. Dušan Čadan
5. Jana Foltýnová
6. štefan Horčička
7. Ján Chasák
8. Eleonóra Kollárová
9. Alžbeta Kukučková
10. Miroslav Madro
11. Marián Manca
12. Martin Matej
13. Vladimír Petrík
14. Vladimír Potocký
15. Jarmila Svobodová
16. Vladimír šardzík