Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1986/87

Triedny profesor: Mgr. Želmíra Vrchovinová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martina Bečicová
2. Branislav Benčurik
3. Martin Böhm
4. Jozef Brgál
5. Martin Cagarda
6. Drahoslav Černušák
7. Miloš Čičilla
8. Róbert Dittrich
9. Veneta Ferkovová
10. Irena Fodorová
11. Dana Gottweisová
12. Eduard Hlobil
13. Dušan Hodúr
14. Stanislav Chudý
15. Branislav Ivanič
16. Viliam Ivanovič
17. Peter Kubala
18. Lucia Lavová
19. Iris Mackovičová
20. Jana Matúšková
21. Blanka Milošovičová
22. Zuzana Olejková
23. Martin Paldan
24. Monika Rakúsová
25. Branislav Rovenský
26. Vladimír Sarka
27. Igor Schwarz
28. Beáta Sofková
29. Ivan Šidlík
30. Stella Štujberová
31. Martin Šúlek
32. Pavol Šulka
33. Andrea Trabálková
34. Rastislav Trubač
35. Renáta Ürgeová
36. Eva Veselá
37. Armand Wollner

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk