Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 1986/87

Triedny profesor: Ing. Libuša Plevková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Simoneta Bartošová
2. Marta Bednáriková
3. Monika Belianska
4. Marta Buranová
5. Zora Ďuranová
6. Miroslav Ďurica
7. Eva Hafrovičová
8. Juraj Jánošík
9. Michal Ježo
10. Kamila Kalinková
11. Patrícia Kohútková
12. Peter Komenda
13. Pavol Komenda
14. Miroslav Krištofovič
15. Kamil Kubica
16. Juraj Mác
17. Miroslav Maduda
18. Erika Mátéffyová
19. Milan Michalík
20. Lena Mišovičová
21. Ján Murárik
22. Peter Pajdiak
23. Pavel Paracka
24. Jarmila Pavlačková
25. Vladimír Planka
26. Eugen Pribulla
27. Peter Rehák
28. Jaroslav Skačan
29. Viktor Stěpaněnko
30. Jozef Šefčík
31. Erika Ševčíková
32. Zuzana Šmídová
33. Karol Takács
34. Michal Vdovičenko
35. Adriana Žiaranová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk