svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1986/87

Triedny profesor: Ing. Viera Fridrichová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ronald Brhlík
2. Ján Gajdošík
3. Luboš Horník
4. Fabian Chupáč
5. Viktor Jurenka
6. Pavol Lacko
7. Jozef Lipka
8. Štefan Melkner
9. Jaroslav Týma
10. Milan Vavró