Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1986/87

Triedny profesor: Ing. Viera Fridrichová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ronald Brhlík
2. Ján Gajdošík
3. Luboš Horník
4. Fabian Chupáč
5. Viktor Jurenka
6. Pavol Lacko
7. Jozef Lipka
8. Štefan Melkner
9. Jaroslav Týma
10. Milan Vavró

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk