svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1987/88

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Kornel Dobročka
2. Milan Dokupil
3. Jana Gábrisová
4. Ján Jurík
5. Ján Kristín
6. Dušan Kurajda
7. Marián Lukačovič
8. Adriana Miháliková
9. Roman Šoltés