svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1988/89

Triedny profesor: PaedDr. Milan Kontroš

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. František Belašic
2. Marian Bobák
3. Martin Červenák
4. Martin Drahoš
5. Martin Henc
6. Martin Horváth
7. Ladislav Hrabinský
8. Peter Hulla
9. Luboš Iro
10. Vladimír Ivan
11. Štefan Kádek
12. Pavol Klč
13. Richard Kováč
14. František Kubrický
15. Slavomír Lábsky
16. Marián Lojko
17. Ľudovít Marszovszký
18. Milan Masaryk
19. Rudolf Nagy
20. Richard Nachtmann
21. Angel Nikolov
22. Peter Pessel
23. Jaroslav Popluhár
24. Michal Rábara
25. Igor Raksanyi
26. Vladimír Ružička
27. Róbert Sabaj
28. Juraj Šiška
29. Martin Vrabko
30. Robert Weiss
31. Stanislav Žilinčár