svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1988/89

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Rudolf Belan
2. Ĺubomír Bufaš
3. Mária Guštafíková
4. Juraj Kadlec
5. Mária Lochkovičová
6. Alena Matulová
7. Jaroslav Nitka
8. Juraj Olgyay
9. Ľubomír Pecho
10. Vojtech Pistl
11. František Svrček
12. Albín Zaťko