svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1988/89

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Štefan Both
2. Vladimír Fridrich
3. Róbert Hegewald
4. Mário Kováč
5. Marian Kralovič
6. Pavol Krivošík
7. Karol Matejka
8. Pavol Sabo
9. Vladimír Sedlák
10. Ladislav šebesta
11. Zvonimír šutka