Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1990/91

Triedny profesor: Mgr. Oľga Slivková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Roman Beseda
2. Alena Čizmadiová
3. Otto Duda
4. Danica Gabrišková
5. Vladimír Hammer
6. Rastislav Honz
7. Zuzana Horvathová
8. Erik Juran
9. Karol Káčerik
10. Jarmila Kancírová
11. Vladimír Klipoch
12. Andrea Koleničová
13. Anna Komáková
14. Jana Maceková
15. Michaela Majlingová
16. Juraj Maxian
17. Róbert Miháľ
18. Ľuboš Osrman
19. Tomáš Pancák
20. Branislav Pavelka
21. Andrea Sorádová
22. Alexander Šimek
23. Juraj Šrámek
24. Daniela Tekalová
25. Gabriel Varga
26. Soňa Veselá
27. Peter Vizváry
28. Eva Vrbjarová
29. Annamária Zerzanová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk