Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1990/91

Triedny profesor: Ing. Milada Michaláčová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Pavol Bajcar
2. Mikuláš Barczi
3. Štefan Bobko
4. Igor Eged
5. Mário Flamík
6. Norbert Grellneth
7. Pavol Haršány
8. Jozef Hečko
9. Patrik Chvíla
10. Branislav Ivčič
11. Peter Jurík
12. Michal Kohút
13. Kristián Krajčovič
14. Branislav Lackovič
15. Marek Lachkovič
16. Vladimír Macko
17. Ľuboš Majer
18. Martin Matlovič
19. René Mauer
20. Miloš Slávik
21. Ľudovít Slučiak
22. Tibor Šandula
23. Juraj Šantavý
24. Róbert Šnajdar
25. Roman Tarábek
26. Sylvia Terkovičová
27. Tibor Tyukos
28. Ján Velický
29. Ladislav Vojtáš
30. Martin Žužič

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk