svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1990/91

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martin Babej
2. Vladimír Balušík
3. Ľubomír Fekete
4. Marián Guspan
5. Ladislav Iting
6. Juraj Makki
7. Bohuslav Németh
8. Ivan Porzer
9. Marián Ronec
10. Peter Senček