svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1991/92

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ján Fučík
2. Jarmila Ivanová
3. Jaroslav Janík
4. Jaroslav Janík
5. Pavol Jánoš
6. Ľubomír Ladecký
7. Ján Mičian
8. Ján Mydliar
9. Ing.Jozef Paulovič
10. Milan Syrný
11. Ľudovít Tóth