Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 1992/93

Triedny profesor: Jířina Moravcová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Bachratý
2. Andrej Bakeš
3. Martin Bakus
4. Rastislav Borek
5. Pavel Cvečko
6. Pavel Detvan
7. Ján Drobný
8. Juraj Fehér
9. Tomáš Galo
10. Juraj Glozik
11. Jozef Grenčík
12. František Hečko
13. Stanislav Hudcovič
14. Stanislav Kollár
15. Mário Komák
16. Peter Kováč
17. Maroš Kumančík
18. Jaroslav Lacko
19. Svetozár Mader
20. Milan Mízner
21. Andrej Petrovič
22. Andrej Pilný
23. Martin Pinček
24. Martin Podhora
25. Peter Sokol
26. Miloš Sopko
27. Samuel Staroň
28. Martin Stríbrnský
29. Peter Šelinger
30. Karol Tanczer
31. Martin Valúch
32. Marian Verčík
33. Martin Weinreb

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk