Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. E

Školský rok: 1992/93

Triedny profesor: Ing. Viera Fridrichová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ľuboš Baláž
2. Roland Barta
3. Marián Beruát
4. Pavol Boleček
5. Dušan Boledovič
6. Martin Bubeník
7. Robert Černý
8. Peter Dúbravčík
9. Henrich Fukna
10. Richard Gunda
11. Juraj Haššo
12. František Hollý
13. Pavel Hrica
14. Ladislav Jombík
15. Miroslav Jombík
16. Oliver Juran
17. Roman Kanich
18. Erik Karlík
19. Stanislav Kosturko
20. Martin Kresánek
21. Miroslav Mader
22. Stanislav Musil
23. Daniel Ňabyaš
24. Erik Németh
25. Pavol Stríž
26. Miroslav Ťažár
27. Martin Valovič
28. Martin Zsigó

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk