svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2n

Školský rok: 1992/93

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Bázlik
2. Michal Bleho
3. Ladislav Botló
4. Martin Bukera
5. Jozef Dlugoš
6. Edmund Krupski
7. Ján Laczkó
8. Miroslav Švehla