Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 1993/94

Triedny profesor: Mgr. Jana Volková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Bařina
2. Katarína Binčíková
3. Ladislav Borš
4. Martin Boskovič
5. Peter Bukovinský
6. Peter Čapkovič
7. Ján Dulai
8. Ján Füzék
9. Peter Gašpar
10. Pavel Habšuda
11. Eduard Heger
12. Marián Hrotík
13. Enis Insc'
14. Juraj Kačur
15. Roland Klokner
16. Dušan Kolimár
17. Matej Kubiak
18. Katarína Kvasnicová
19. Karol Löfner
20. Peter Marček
21. Peter Monosi
22. Peter Mosoriak
23. Denis Pasztorik
24. Monika Pešková-Fančovi
25. Ivana Práznovská
26. Jaroslav Sabo
27. Róbert Soboda
28. Stanislav Švajčík
29. Erika Takáciová
30. Boris Tomaník
31. Miroslav Voltamar
32. Zuzana Vrbanovičová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk