Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. E

Školský rok: 1993/94

Triedny profesor: Ing. Milan Jurík

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Patrik Barcaj
2. Peter Bartok
3. Patrik Biznár
4. Martin Brezovský
5. Rastislav Črepka
6. Martin Gajdoš
7. Elena Görnerová
8. Ľuboslav Habán
9. Oto Havíčekä
10. Martin Hramia
11. Juraj Kabát
12. Michal Kadlec
13. Miroslav Klimeš
14. Róbert Kolenčiak
15. Rastislav Križan
16. Michal Markovič
17. Marcel Mičan
18. Branislav Molčan
19. Marek Morávek
20. Martin Musil
21. Juraj Nagy
22. Peter Osuský
23. Henrieta Rózsová
24. Katarína Slamková
25. Róbert Stilhammer
26. Imrich Tomasek
27. Katarína Tomcsíková
28. Lucia Tóthová
29. Roman Urmanič

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk