Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1994/95

Triedny profesor: PaedDr. Milan Kontroš

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Bednárik
2. Marek Belianský
3. Branislav Cigánik
4. Juraj Cisár
5. Oliver Dytrich
6. Daniel Eliašik
7. Marián Fencik
8. Tibor Fülöp
9. Peter Goga
10. Peter Grenč
11. Karol Hajduček
12. Daniel Hájek
13. Martin Hučko
14. Adrian Jakbáč
15. Daniel Kluvanec
16. Juraj Kopiar
17. Miroslav Krull
18. Marek Kudrnáč
19. Michal Lojko
20. Martin Mészáros
21. Branislav Miklóš
22. Pavol Molnár
23. Maroš Mucha
24. Stanislav Pittner
25. Ľuboš Slezák
26. Martin Šulek
27. Jaroslav Toman
28. Ľudovít Urbanič
29. Andrej Višacký
30. Robert Vittek
31. Michal Zítka
32. Martin Zúggó

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk