svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2d

Školský rok: 1997/98

Triedny profesor: Ing. Miroslav Hajach

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Bognár
2. Juraj Csiba
3. Peter Éršek
4. Ľuboš Falath
5. Robert Farkaš
6. Peter Frolo
7. Michal Galba
8. Petra Hricová
9. Jozef Krčmárik
10. Gabriel Olgyay
11. Juraj Olgyay
12. Ľudovít Rusňák