Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 1997/98

Triedny profesor: Ing. Helena Hruškovičová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Pavol Berta
2. Peter Bíró
3. Juraj Gerbel
4. Peter Glos
5. Peter Kir
6. Milan Kmiť
7. Martin Kováč
8. Jozef Kutenič
9. Silvia Lehmanová
10. Peter Ležovič
11. Juraj Lopatník
12. Vladimír Luža
13. Vojtech Macenka
14. Peter Németh
15. Juraj Pavle
16. Viera Pikulová
17. Milan Pleška
18. Filip Podhorec
19. Marek Podmanický
20. Peter Polakovič
21. Ľudovít Polóny
22. Michal Priehradný
23. Michal Pukančík
24. Martin Rovný
25. Rastislav Slezák
26. Martin Sucháň
27. Milan Štefanovič
28. Jozef Tlacháč
29. Miroslav Vanek
30. František Varinský
31. Rastislav Vážny
32. Peter Vrábeľ
33. Matej Záthurecký

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk