svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2. dA

Školský rok: 1998/99

Triedny profesor: Ing. Helena Hruškovičová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Alexander Čimo
2. Ján Čmelko
3. Juraj Déneš
4. Juraj Halanda
5. Bohuslav Hloupý
6. Igor Hurban
7. Robert Ivičič
8. Ján Jeriga
9. Roman Klempa
10. Miroslav Kubovic
11. Jozef Parák
12. Gabriel Sabadoš