svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2. dB

Školský rok: 1998/99

Triedny profesor: Ing. Milada Michaláčová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Richard Bočkay
2. Peter Čurgali
3. Rastislav Daňo
4. Robert Fabka
5. Martin Fábry
6. Jana Kalninová
7. Alexander Mátyus
8. Peter Mocsi
9. Andrej Petráš
10. Ľubomír Polcer
11. Jaroslav Sloboda
12. Tomáš Styk
13. Daniel Svrček
14. Andrej Svrček
15. Ladislav Szép
16. Peter Šály
17. Michal Šulek
18. Peter Tesarovič
19. Vladimír Thuránsky
20. Juraj Tužinský
21. Ladislav Varga
22. František Várhelyi
23. Štefan Vician