Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2000/01

Triedny profesor: Ing. Anna Csóková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. František Benedek
2. Marek Bohunský
3. Peter Búran
4. Jakub Drobec
5. Miroslav Ehn
6. Andrej Erdélyi
7. Miroslav Ertl
8. Ivan Haluška
9. Roman Hořák
10. Tomáš Hraška
11. Victoria Kamyshanova
12. Tomáš Kordula
13. Michal Korim
14. Tomáš Kováč
15. Marian Mader
16. Miroslav Matoušek
17. Andrej Meško
18. Martin Nečas
19. Jaroslav Orban
20. Oto Pobiecky
21. Michal Režňák
22. Andrea Richmanová
23. Jozef Schmidt
24. Lukáš Sivák
25. Peter Sivák
26. Ľubomír Sudovský
27. Juraj Šindler
28. Daniel Šnírer
29. Michal Vranka
30. Andrej Žiak
31. Peter Židek
32. Milan Žigo

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk