Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2000/01

Triedny profesor: Ing. Želmíra Vyskočilová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Michal Belica
2. Tomáš Belko
3. Vladimír Eichler
4. Martin Franěk
5. Jozef Granec
6. Igor Hečko
7. Milan Hrabovský
8. Adrián Hupka
9. Michal Hýll
10. Juraj Janák
11. Juraj Kriška
12. Tomáš Križan
13. Peter Kršek
14. Tomáš Lopašovský
15. Gustáv Marcinka
16. Denis Matevski
17. Matej Miklovič
18. Peter Mikulášek
19. Martin Mikulič
20. Miroslav Nemec
21. Ján Palanský
22. Vladimír Rajčan
23. Rastislav Rožič
24. Peter Sedmák
25. Martin Štefánik
26. Peter Turza

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk