svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. B

Školský rok: 2001/02

Triedny profesor: Peter Éršek

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Vladimír Briatka
2. Alexander Csivre
3. Peter Ferenčák
4. Tomáš Hirner
5. Branislav Hrdlovič
6. Juraj Hric
7. Marek Janoška
8. Roman Kečkéš
9. Pavol Kiss
10. Michal Kovačič
11. Martin Leskovský
12. Tibor Liszkay
13. Peter Lórinecz
14. Martin Lukačovský
15. Michal Macko
16. Roman Mihalovič
17. Miroslav Môc
18. Drahomír Osvald
19. Martin Peniažka
20. Miroslav Rác
21. Juraj Rác
22. Michal Solčanský
23. Pavel Stano
24. Vojtech Škorec
25. Tomáš Tkáčik
26. Igor Trokšiar
27. Peter Valent
28. Ondrej Žák