Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. E

Školský rok: 2004/05

Triedny profesor: Mgr. Veronika Vizárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Andrej Bakus
2. Michal Bakus
3. Boris Beran
4. Attila Bódis
5. Lukáš Brázdil
6. Dušan Daniš
7. Peter Dinga
8. Andrej Ďurkovič
9. Michal Furička
10. Pavol Galovič
11. Tomáš Hantos
12. Matej Hobor
13. Filip Horváth
14. Juraj Hyža
15. Ján Iša
16. Jozef Izso
17. Ján Kala
18. Stanislav Krajčovič
19. Michal Krajčovič
20. Daniel Liška
21. Matej Mičian
22. Tomáš Moravčík
23. Karol Mucska
24. Juraj Neština
25. Juraj Nosek
26. Matej Orság
27. Martin Pápay
28. Michal Porázik
29. Tomáš Soviš
30. Andrej Šimkovič
31. Dušan Štajer
32. Matej Šulgan
33. Marcel Treplán
34. Daniel Žilinec

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk