svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2. dA

Školský rok: 2004/05

Triedny profesor: Ing. Dušan Dinaj

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Miroslav Galbavý
2. Peter Guzman
3. Martin Lisý
4. Michal Martinák
5. Dušan Matula
6. Jozef Trojan