Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4M

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Oktávia Dvorecká

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Bozóky
2. Ján Beňák
3. Miroslav Boško
4. Alexander Čambal
5. Jozef Ciho
6. Peter Fodrek
7. Karol Hečko
8. Stella Hlaváčová
9. Pavel Hyben
10. Milan Janíček
11. Pavol Kopček
12. František Koiš
13. Pavol Kováč
14. Miroslav Královič
15. Igor Kutzký
16. Štefan Mačica
17. Emília Marettová
18. Štefan Miklošovič
19. Branislav Milla
20. Vladimír Mlynek
21. Anton Moro
22. Ján Murgaš
23. Marián Polyák
24. Jozef Purdeš
25. Emil Polák
26. Július Rybanský
27. Pavol Sčasný
28. Marian Schmidt
29. Jozef Tinák
30. Daniel Turčan
31. Jozef Zelenák
32. Ján Žalud

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk