Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O2

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Ing. Jana Korytárová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Anton Abelovský
2. Zdenek Adler
3. Jozef Bezdek
4. Štefan Čech
5. Pavel Danihel
6. Ľudmila Horváthová
7. Jozef Hrúz
8. Ladislav Chalupka
9. Ľubomír Jajcar
10. Alica Ježíková
11. Jozef Kováč
12. Anna Kováčová
13. Mária Lukačková
14. Peter Mader
15. Ladislav Marada
16. Miroslav Mihalík
17. Peter Novák
18. Peter Palacka
19. Štefánia Petrášová
20. Ján Prechtl
21. Anna Přikrylová
22. Ladislav Ráši
23. Juraj Ružička
24. Ladislav Smolenický
25. Kamil Šrámek
26. Martin Švec
27. Štefan Trenčanský
28. Ľubomír Tuchscher
29. František Valentovič
30. František Záhradník
31. Miroslav Zemánek

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk