Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4S1

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Ing. František Tököly

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Bališ
2. František Biksodský
3. Marian Bugala
4. Pavol Černák
5. Rudolf Drška
6. Ján Duban
7. Stanislav Hones
8. Ivan Horák
9. Peter Horváth
10. Juraj Kepeš
11. Jozef Kotouč
12. Štefan Kovačič
13. Stanislav Krajčír
14. Juraj Krajčovič
15. Milan Kučera
16. Marta Kurucová
17. Alojz Lachčina
18. Jozef Melichár
19. Jozef Mravec
20. Kamil Nosian
21. Miroslav Pavliš
22. Miroslav Pokorný
23. Jozef Polák
24. Vladimír Práznovský
25. Marián Prikryl
26. Jozef Pútec
27. Jozef Silný
28. Milan Strapoň
29. Ivan Suchý
30. Peter Škvarka
31. Ladislav Štiavnický
32. Jarmila Tušková
33. Michal Walter

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk