svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4vO

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Želmíra Lichnerová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Bielik
2. Marta Čillíkova
3. František Dajer
4. František Fabula
5. Anton Forgács
6. Vladimír Halamíček
7. Jaroslav Kaňák
8. Jozef Kandráč
9. Jozef Kocka
10. Dušan Krasoň
11. Stanislav Matějovský
12. Alojz Novota
13. René Pocisk
14. Ladislav Szalai
15. Pavol Turčáni
16. Ján Zelený