Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5eE2

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Ing. Ľubomír Heinzl

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Libor Biačík
2. Eduard Gažovič
3. Václav Heriban
4. Ján Heško
5. Elena Hodábová
6. Marta Klčová
7. Miroslav Kozlík
8. Ján Meško
9. Jozef Ovesný
10. Felix Pružina
11. Ján Šimko
12. Milan Škrabák
13. Ján Šťastný
14. Otto Trenčanský
15. Jozef Turčánik

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk