svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4dO

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Ing. Milan Šujanský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Bohmer
2. Zurich Ďuriga
3. Daniela Hirschová
4. Gizela Javorová
5. Karol Kovár
6. Leonard Lanák
7. Erich Mullner
8. Jaroslav Ondríšek
9. Bohumil Silný