Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4dO

Školský rok: 1969/70

Triedny profesor: Ing. Milan Šujanský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Bohmer
2. Zurich Ďuriga
3. Daniela Hirschová
4. Gizela Javorová
5. Karol Kovár
6. Leonard Lanák
7. Erich Mullner
8. Jaroslav Ondríšek
9. Bohumil Silný

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk