svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 2. dA

Školský rok: 2005/06

Triedny profesor: Ing. Katarína Čierna

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martin Cauner
2. Juraj Fogel
3. Ján Haramia
4. Ladislav Horváth
5. Bedrich Kainz
6. Martin Krajčír
7. Rastislav Krampl
8. Marek Mikeš
9. Martin Noskovič
10. Beáta Szabóová
11. Jakub Šramko
12. Peter Tirinda