Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2006/2007

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Adam Adámek
2. Marek Bajtek
3. Ján Baláž
4. Roman Bartoš
5. Zoltán Botló
6. Szilárd Csicsay
7. Daniel Čistý
8. Tomáš Daniš
9. Tomáš Drotár
10. Michal Durmik
11. Karolína Fuhrmannová
12. Andrej Hanzlík
13. Peter Horvát
14. Martin Hulák
15. Lukáš Krchnavý
16. Marcel Lančarič
17. Rudolf Latka
18. Michal Lopašovský
19. Filip Maliarik
20. Michal Marko
21. Martin Martinický
22. Peter Opavský
23. Peter Pavlásek
24. Ivana Pavúková
25. Matej Predajniansky
26. Juraj Procházka
27. Mário Rýchly
28. Tomáš Šimončík
29. Daniel Tellár
30. Lukáš Tlacháč
31. Ondrej Topoľský
32. Michal Tóth
33. Vladimír Vaško

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk