Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 2007/2008

Triedny profesor: Mgr. Zuzana Filípková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Miloš Babušík
2. Peter Bakaráč
3. Martin Bakoš
4. Tibor Burský
5. Roman Černáček
6. Martin Dujčík
7. Viktor Fiťka
8. Michal Gáborik
9. Jozef Gajdoš
10. Mário Hodas
11. Ondrej Kimlička
12. Miloš Korytár
13. Ján Kremeň
14. Tomáš Mackovič
15. Matej Mach
16. Filip Malý
17. Lukáš Morávek
18. Tomáš Nagy
19. Roman Návratek
20. Matej Nemec
21. Erik Pečuch
22. Jakub Piterka
23. Matej Polák
24. Martin Převrátil
25. Ľuboš Rokáč
26. Michal Rybár
27. Miroslav Sýs
28. Miroslav Šimončič
29. Tomáš Škoda
30. Ján Vallo
31. Jakub Wlachovský

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk