Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 2009/2010

Triedny profesor: Mgr. Jana Justová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Martin Blanárik
2. Michal Blšták
3. Jozef Čulen
4. Ondrej Gavenčiak
5. Michal Guniš
6. Michal Holeša
7. Juraj Jaslovský
8. Jakub Juhas
9. Peter Kadlec
10. Matúš Konečný
11. Dávid Kovács
12. Viliam Križan
13. Ladislav Margai
14. Dávid Miškovič
15. Peter Molčány
16. Roman Mráz
17. Igor Oravský
18. Pavol Prítel
19. Peter Rexa
20. Matúš Sedlák
21. Andrej Schramm
22. Daniel Szabados
23. Milan Šidla
24. Marek Šimlovič
25. Tomáš Škumát
26. Lukáš Tkadlec
27. Rastislav Útly
28. Michal Vilem
29. Tomáš Vojtuš

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk