Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 2010/2011

Triedny profesor: Ing. Iveta Kozakovičová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Michal Babinec
2. Mikuláš Barbušin
3. Tomáš Buchta
4. Lukáš Čavojský
5. Vladimír Ďurček
6. Ján Fuksa
7. Ján Holubiczký
8. Filip Chamraz
9. Kamil Chovanec
10. Michal Janata
11. Radoslav Jurkovič
12. Andrej Kozmer
13. Jakub Kubovič
14. Erik Kušnír
15. Lukáš Maroš
16. Tomáš Mazúr
17. Michal Melko
18. Bystrík Novák
19. Ondrej Pír
20. Peter Pojezdala
21. Michal Preis
22. Tomáš Šíp
23. Štefan Valachovič
24. Ján Zafčík

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk