svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 2010/2011

Triedny profesor: Ing. Želmíra Vyskočilová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Dávid Bláha
2. Matej Cingel
3. Jakub Duda
4. Vladimír Džanibekov
5. Marián Gubínyi
6. Pavol Jančovič
7. Lukáš Koporec
8. Tomáš Matula
9. Marek Mikulský
10. Andrej Mračna
11. Oto Náprstek
12. Ľubomír Novák
13. Daniel Rajcsányi
14. Roman Satina
15. Filip Šrámek
16. Patrik Vallo
17. Bernard Vároš
18. Michal Veteška