Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 2010/2011

Triedny profesor: Ing. Asena Benetinová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Juraj Apoštol
2. Juraj Bačkor
3. Gábor Boros
4. Ján Džamko
5. Adam Esztergályos
6. Tomáš Holocsy
7. Daniel Kaplán
8. Robert Kraushuber
9. Miloslav Kriško
10. Lukáš Lučenič
11. Jakub Mravúch
12. Patrik Ondrejka
13. Ivan Pajdlhauser
14. Michael Paštéka
15. Patrik Paukov
16. Patrik Pernecký
17. Filip Polák
18. Tomáš Rečka
19. Jakub Scherhaufer
20. Peter Suchý
21. Štefan Šmihla
22. Matej Švoňavský
23. Alexander Vadovič
24. Filip Vajda
25. Michal Vavrinec
26. Jakub Záriš

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk